Reglament

REGLAMENT “MATCHGOLF CUP”

CALENDARI DE COMPETICIÓ

La “Matchgolf Cup” consta d’un total de 19 tornejos desglossats de la següent manera ;

13 tornejos “Regulars“
4 tornejos “Major”
2 tornejos “Final”

Tots els tornejos de la “Matchgolf Cup” es disputaran en un únic dia de competició per garantir que tothom tingui les mateixes condicions de joc. Els tornejos es realitzaran en la seva totalitat en dissabte, exceptuant els tornejos del camp de “Costa Brava” i “Real Club de Golf el Prat” que es disputaran en Diumenge.

TORNEIG ESPECIAL DE CAMPIONS

El campió de cada Torneig de la “Matchgolf Cup” tindrà com a premi addicional fora de la competició de la “Matchgolf Cup” disputar de manera gratuïta el torneig especial anomenat “Torneig de Campions” que es disputarà el 16 de Desembre del 2017 al Pga-Stadium. (Si un jugador repeteix victòria cap altre jugador ocuparà el seu lloc doncs és una Torneig que només premia als campions de cada Torneig).
Per optar a jugar el “Torneig de Campions”, apart d’haver guanyat un mínim d’un torneig caldrà que el jugador hagi jugat un mínim de 6 tornejos del calendari de la competició “Matchgolf Cup”.
En aquesta competició s’enfrontaran els guanyadors dels 19 tornejos disputats en les 2 categories.
El campió d’aquest Torneig com a Premi se li entregarà una copa gravada com a campió del “Torneig de Campions” i jugarà gratuïtament les proves anomenades “Major” del any següent.

MODALITATS DE JOC

Modalitat Stableford pels tornejos “Regular” i Stroke Play amb hcp pels tornejos “Major” i “Final”

CATEGORIES DE JOC

> categoria INFERIOR (handicap <=14,0)

> categoria SUPERIOR (handicap >= 14,1 en endavant limitat a hcp 26,4).

SISTEMA DE PUNTUACIÓ DE LA MATCHGOLF CUP

El sistema de puntuació de la “Matchgolf Cup” consisteix en la obtenció de punts inspirat en la “Fedexcup” en funció de la posició de cada Torneig i en el restabliment de punts per les tornejos anomenades “Final” (Consultar més avall l’apartat “Taules de puntuació Matchgolf cup”

PREMIS I OBSEQUIS

Obsequis a tots els participants per cada Torneig

De cada sortida de jugadors participants, el millor resultat serà obsequiat amb un Premi a determinar a cada Torneig (polo oficial Matchgolf, boles de golf Matchgolf o altres obsequis oficials Merchandising Matchgholf).

Campió Torneig regular o Major (categoria hcp inferior i superior)

Classificació automàtica amb green fee gratuït al “Torneig de Campions” (Torneig especial fora de la “Matchgolf Cup” que es disputarà al Pga – Stadium el 16 Desembre del 2017 (veure apartat “Torneig de campions”).

Campió absolut “Matchgolf Cup” (categoria hcp inferior i superior)

> Entrega “Copa Matchgolf Cup” amb el nom del guanyador. El jugador es quedarà en propietat una rèplica de menor mida on la original quedarà en possessió de Matchgolf per poder-la entregar cada any al següent campió amb el seu nom gravat.

> Estada gratuït a 4 dies Resort Golf Fora de Catalunya organitzat pel Club Matchgolf viatges al Abril del 2018. (estada que inclou allotjament gratuït 4 nits amb bed and breakfast + 3 green fees gratuïts). El viatge es farà conjuntament amb altres membres registrats del club Matchgolf i guanyadors d’altres categories.

> Green Fee gratuït tornejos “regulars” any següent.

Segons classificats absoluts:

Green Fee gratuït al 50% dels tornejos regular del any següent.

Ryder Cup - 7 Primer Classificats Matchgolf Cup (hcp superior i hcp inferior) - nota aclarativa 09-2017

Els 7 primers classificats de cada categoria es classsificaran automàticament per disputar  la Ryder Cup defensant els colors de Matchgolf on rebran equipament oficial de Matchgolf. El còmput de punts ho determinaran totes les proves jugades del calendari oficial de Matchgolf (no s’inclouen les finals que es farà el reset de punts). Es determinarà el equip rival a disputar la Ryder Cup en funció de la disponibilitat i voluntat d’altres organitzadors de golf.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es poden fer a través del nostre web www.matchgolf.cat , grup de whatsapp “Matchgolf” , directament trucant a l’organització al nostre telèfon corporatiu, o al mateix camp. La llista d’horaris serà publicada cada divendres al nostre web i també s’enviarà pels canals de comunicació de Matchgolf (e-mail, sms i whatsapp).
Els jugadors podran incloure a les observacions en el apartat “inscripcions” preferències d’horaris i suggeriments per jugar amb jugadors predeterminats exceptuant les 2 tornejos finals on es sortirà estrictament per ordre de classificació.
A cada Torneig, les inscripcions s’obren 15 dies abans i es tanquen 48 hores abans del primer dia de competició. L’organització es reserva el dret d’admissió en tornejos posteriors sobre aquells jugadors que no hagin avisat amb antelació i no s’hagin presentat a la competició un cop ja inscrits.

AVITUALLAMENT

L’organització de Matchgolf proveirà a cada jugador d’un pícnic de sortida i de begudes isotòniques durant el recorregut. Matchgolf no proveirà càterings a mig recorregut seguint la nostre filosofia de joc ràpid. Matchgolf es reserva el dret de no entregar el pícnic per motius contractuals amb camps que ho determinin aliens a la voluntat de Matchgolf.

ALTRES CONSIDERACIONS COMPETICIÓ “MATCHGOLF CUP”

>La competició es regirà per les regles de la real federació espanyola de golf

>El hcp inicial en el primer torneig que s’inscrigui cada jugador de la Matchgolf determinarà la categoria que el jugador competirà sense possibilitat de poder canviar de categoria durant el transcurs dels tornejos oficials de la competició de tota la temporada.

>En cas d’empat final en la classificació d’un torneig sigui regular, major o final, guanyarà el jugador amb handicap més baix. En el cas de 2 jugadors empatats amb el mateix hcp i mateixa puntuació stableford guanyarà el jugador que hagi fet mes birdies, en cas d’empat més pars, en cas d’empat més bogeys i en cas d’empat més dobles.

>Els 2 tornejos anomenats “final” es sortirà per ordre estricte de punts de la classificació general de la “Matchgolf Cup”.

>Matchgolf permet com a regla local l’obtenció de distàncies mitjançant Dispositius Multifuncionals i Dispositius de mesures de distancia segons les regles de la Real Federació Espanyola de Golf.

>A cada Torneig hi haurà un comitè de competició format per un membre de la Organització de Matchgolf i un membre del camp on es disputi la Torneig sempre respectant les regles locals de cada camp i les regles de la Real Federació espanyola de golf. Aquest comitè serà el organisme per dirigir-se per efectuar qualsevol reclamació o fet denunciable abans de les 48 hores posteriors a la finalització de la Torneig. Caldrà enviar correu a info@matchgolf.cat el qual resoldrà per escrit la resolució final.

>Matchgolf aposta decididament pel joc ràpid, motiu pel qual no posa carpes al forat 9. És responsabilitat de tots els jugadors vetllar pel joc ràpid i El Comitè de competició de cada Torneig estarà facultat per penalitzar por joc lent avisant prèviament al jugador en dues ocasions sobre el ritme lent. En cas d’arribar a un tercer avís es penalitzarà en 2 cops als jugadors prèviament avisats.

>Per optar a qualsevol premi de tornejos “regulars”, “majors” o “final” cal ser usuari registrat de “Matchgolf” sent el registre totalment gratuït que permet gaudir dels avantatges de pertànyer al club Matchgolf. Els Jugadors que es registrin el mateix dia de la prova, el seu resultat no computarà per la Matchgolf Cup en la prova disputada aquell mateix dia. La puntuació per la Matchgolf cup començarà la prova següent.

>Matchgolf intentarà respectar els horaris sol·licitats en la mesura que sigui possible tenint en compte que els horaris els marca el camp en funció dels seus interessos comercials amb abonats , socis o altris.

TAULES DE PUNTUACIÓ MATCHGOLF CUP

TORNEJOS REGULAR
1 Posició 500 punts
2 Posició 300 “
3 Posició 190 “
4 Posició 135 “
5 Posició 110 “
6 Posició 100 “
7 Posició 90 “
8 Posició 85 “
9 Posició 80 “
10 Posició 75 “
11 Posició 70 “
12 Posició 65 “
13 Posició 60 “
14 Posició 57 “
15 Posició 56 “
16 Posició 55 “
17 Posició 54 “
18 Posició 53 “
19 Posició 52 “
20 Posició 51 “
TORNEJOS MAJOR
1 Posició 600 punts
2 Posició 330 “
3 Posició 210 “
4 Posició 150 “
5 Posició 120 “
6 Posició 110 “
7 Posició 100 “
8 Posició 94 “
9 Posició 88 “
10 Posició 82 “
11 Posició 77 “
12 Posició 72 “
13 Posició 68 “
14 Posició 64 “
15 Posició 61 “
16 Posició 59 “
17 Posició 57 “
18 Posició 55 “
19 Posició 53 “
20 Posició 51 “

A partir de la posició 21, els jugadors sumaran 1 punt menys per cada posició fins arribar a la Posició 70. (els jugadors classificats a partir de la Posició 70 de cada Torneig regular sumaran 0 punts a la classificació acumulada).

SISTEMA DE PUNTUACIÓ - FINAL MATCHGOLF CUP

Seguint el sistema de puntuació americana de la “FedexCup”, per la Gran Final Matchgolf Cup es farà un restabliment de la puntuació on es classifiquen per la final els 30 millors classificats de forma automàtica i passen a tenir la següent puntuació,
1º CLASSIFICAT 2.000 Punts
2º CLASSIFICAT 1.800 “
3º CLASSIFICAT 1.600 “
4º CLASSIFICAT 1.440 “
5º CLASSIFICAT 1.280 “
6º CLASSIFICAT 1.120 “
7º CLASSIFICAT 960 “
8º CLASSIFICAT 800 “
9º CLASSIFICAT 640 “
10º CLASSIFICAT 480 “
11º CLASSIFICAT 384 “
12º CLASSIFICAT 368 “
13º CLASSIFICAT 352 “
14º CLASSIFICAT 336 “
15º CLASSIFICAT 320 “
16º CLASSIFICAT 304 “
17º CLASSIFICAT 288 “
18º CLASSIFICAT 272 “
19º CLASSIFICAT 256 “
20º CLASSIFICAT 248 “
21º CLASSIFICAT 240 “
22º CLASSIFICAT 232 “
23º CLASSIFICAT 224 “
24º CLASSIFICAT 216 “
25º CLASSIFICAT 208 “
26º CLASSIFICAT 200 “
27º CLASSIFICAT 192 “
28º CLASSIFICAT 184 “
29º CLASSIFICAT 176 “
30º CLASSIFICAT 168 “

PUNTUACIO QUE S’ADJUDICARA EN LA PROVA FINAL DE 2 JORNADES

A la Torneig final el sistema de puntuació que es mostra en la següent taula permet que els primers 5 jugadors classificats només depenguin d’ells mateixos per tal d’adjudicar-se la Matchgolf Cup. Qualsevol dels 30 jugadors classificats poden obtenir la Matchgolf Cup en funció de les múltiples combinacions que es produeixin en el resultat final.


1 Posició 2.000 Punts
2 Posició 1.200 “
3 Posició 760 “
4 Posició 540 “
5 Posició 440 “
6 Posició 400 “
7 Posició 360 “
8 Posició 340 “
9 Posició 320 “
10 Posició 300 “
11 Posició 280 “
12 Posició 260 “
13 Posició 240 “
14 Posició 228 “
15 Posició 224 “
16 Posició 220 “
17 Posició 216 “
18 Posició 212 “
19 Posició 208 “
20 Posició 204 “
21 Posició 200 “
22 Posició 196 “
23 Posició 192 “
24 Posició 188 “
25 Posició 184 “
26 Posició 180 “
27 Posició 176 “
28 Posició 172 “
29 Posició 168 “
30 Posició 164 “

¿Teniu alguna pregunta? ¡Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres!

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR